Lysegaarden Forside arrow Bogen
Forside
Om Lysegaarden
Min baggrund
Bogen
Mine malerier
Mal med intuition!
Kurser
Galleri Lysegaarden
Foredrag
Kontakt
Bogen PDF Udskriv

Bogen Mit LIVStræ i lys og skygge udkom i 2002, og beskriver en maleproces, jeg har gennemgået i forbindelse med en alvorlig lidelse, jeg blev ramt af i 1980. Bogen koster 120 kr. inklusive forsendelse, og kan bestilles her.

I forordet til bogen skriver Lisbet Marscher - kunsthistoriker og psykoterapeut:
 
Denne bog om en kreativ og psykisk udviklingsproces, som Frits Jessen hermed lægger frem for en bred læserkreds, er banebrydende på flere måder i forhold til sit emne.
For det første er det en sjælden gave - og inspirerende læsning, at få lov at følge forfatteren/kunstneren i sit møjsommelige arbejde med at overkomme et pludseligt opstået fysisk handicap, hvis årsag viste sig at stamme fra følelsesmæssigt uforløste situationer livet igennem.

 Image
Arbejdet med denne langvarige maleproces har dels muliggjort en forløsning af traumatiske oplevelser - dvs. vist sig at have et bagudrettet sigte - og dels vist sig at rumme et fremadrettet perspektiv, hvis maleriske udtryk afslører en direkte kontakt til kunstnerens ubevidste lag såvel i farve som form og symbolsk indhold.
I den henseende viser bogen sig som banebrydende i en kollektiv og arketypisk forstand. Den fremtræder næsten som en encyklopædi, en rejsefører for enhver, der ønsker at genfinde vejen til sig selv - i særdeleshed sit selv - og dermed et sprudlende, skabende menneskeliv i fællesskab med andre.
Malerierne er af en exceptionel krystallinsk klarhed, der - qua deres fællesmenneskelige symbolindhold - umiddelbart taler til beskuerens egne dybere, sjælelige lag. Derved fremkaldes den inspiration og ydmyghed kunstneren selv omtaler, og en dyb respekt for og glæde over den kilde til indsigt og visdom et menneske har mulighed for at nå i mødet med det ubevidste.
Kunstnerens mod og vilje til åbenhed og til at omprioritere såvel brugen af tid, som mål i tilværelsen, er beundringsværdig og står som et lysende eksempel for andre, der måtte befinde sig i en uoverskuelig situation, og som her vil finde pejlemærker, der peger i retning af, at overensstemmelse mellem det indre og det ydre liv bibringer tilværelsen en ny dimension af mening.
Det er mig derfor en stor glæde, at give kunstneren og hans arbejde mine lykønskninger og mine varmeste anbefalinger med på vejen.


Copyright 2000 - 2005 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.